Huisregels

Zoals in iedere horecagelegenheid, hebben ook wij een aantal huisregels om het voor iedereen gezellig te maken en te houden. Deze regels zijn in overleg met Horeca Nederland, de Gemeente Politie Oldambt en de Gemeente zelf opgesteld. Het zijn niet veel regels, maar ze worden strikt gehanteerd!

 

 • Gasten in ons Feestcafé dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die dit weigeren of het legitimatiebewijs niet kunnen tonen,  worden geweigerd.
 • Bij het betreden van ons Feestcafé kunt u gefouilleerd worden. Dit voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van onze gasten en de veiligheid van ons personeel.
 • Indien u geen medewerking verleent tot fouillering wanneer hierom wordt gevraagd, wordt u de toegang tot ons Feestcafé ontzegd.
 • Het is niet toegestaan ons Feestcafé te betreden met stoot-, steek- en / of vuurwapens.
 • Het is verboden drugs in het bezit te hebben, dan wel te verhandelen en / of te gebruiken in ons Feestcafé.
 • Bij ordeverstoring of constatering van bovenstaande punten wordt zo nodig de politie ingeschakeld. Aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, wanneer dit niet het geval is wordt u de toegang tot ons Feestcafé ontzegd.
 • Grote groepen kunnen door de portier worden geweigerd wanneer hier aanleiding voor is.
 • In geval waarin bovenstaande punten niet volgens onze huisregels nageleefd worden, beslist de directie van Feestcafé No Limit.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en / of diefstal van uw eigendom(men).
 • Tevens gaat u wanneer u ons Feestcafé betreedt akkoord met cameraopnames in het pand, deze worden gepubliceerd aan de politie wanneer dit nodig wordt geacht.
 • In het pand geldt een algeheel rookverbod, met uitzondering van onze rookruimte. Deze ruimte is speciaal ingericht om te roken.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegenomen eet- en / of drinkenswaren te nuttigen; dit geldt zowel in ons Feestcafé alsook op het terras.
 • het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen buiten ons terras. Bij constatering zult u een boete krijgen van de politie.

Wanneer een ieder zich aan deze regels houdt, doen wij dit ook en maken we er met z'n allen 1 groot feest van !

Directie,

               Feestcafé No Limit Winschoten